Friday, September 4, 2009

SEKAPUR SIREH

Seni Silat adalah satu seni yang terhasil daripada budi dan budaya bangsa yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan bersama. Ia adalah budaya dan peradaban bangsa Melayu.

Pada zaman ini dasar aktivis silat adalah memerangi semua anasir buruk. Islam sebagai inspirasi. Membangkitkan kesedaran bahawa silat adalah warisan dari leluhur bangsa Melayu yang kurang diminati oleh anak bangsanya sendiri. Ini mungkin disebabkan tiada kesedaran dan kurang galakan daripada pelbagai pihak.

Silat tidak lagi menjadi unsur utama mempertahan negara. Kita berada dalam dunia berteknologi canggih yang menuntut pelaksanaan tugas dalam bentuk yang berbeza. Namun itu tidak bermakna segala warisan bangsa terus pupus tanpa dipelihara. Ertinya dalam senario peradaban hari ini, hanya orang Melayu yang memartabatkan bangsa dan budayanya sendiri sebagai pewaris yang sah.

Telah pun menjadi hasrat kerajaan dalam menyediakan program untuk belia dan generasi muda supaya mempunyai nilai moral yang tinggi dan dalam mengisi masa yang terluang. Antaranya melalui Program Rakan Muda - Wajadiri yang telah dilancarkan oleh Y.A.B Perdana Menteri Malaysia pada 29 Oktober 1994 yang akan berperanan terus sebagai pemangkin Gerakan Pembangunan Belia Cergas dan Bermakna.

No comments:

Post a Comment